لیزر سیرونا

لیزر سیرونا

لیزر سیرونا (SiroLaser Blue) نخستین لیزر دایود دندانپزشکی است که مزایای لیزر دایود آبی، مادون قرمز و قرمز را در خود جمع دارد. لیزر سیرونا

مطالعه
تکنولوژی سرک

دندانپزشکی در یک جلسه

کافی است نگاهی به مجموعه موارد بالینی کلینیک ما بیندازید تا سر شوق بیایید و از کیفیت بالا و زیبایی بی‌نظیر ترمیم‌ها مطمئن شوید. همکاران

مطالعه